Зняття заборони з майна що розташоване в АР Крим та на території антитерористичної операції

Державна реєстраційна служба повідомляє.

Щодо деяких питань, пов’язаних з державною реєстрацією припинення іпотеки та заборони відчуження нерухомого майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території та території проведення антитеррористичної операції

До Державної реєстраційної служби надходять звернення фізичних та юридичних осіб щодо порядку проведення державної реєстрації припинення іпотеки нерухомого майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції, одночасно з державною реєстрацією припинення заборони відчуження цього майна, яка була накладена у зв’язку з виникненням відносин іпотеки. З приводу зазначеного, повідомляємо наступне.
Пунктами 71 та 78 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, передбачено, що державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна іпотекою проводиться нотаріусом одночасно із зняттям ним заборони, накладеної під час посвідчення договору іпотеки.
Державна реєстрація припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно у результаті зняття нотаріусом заборони проводиться нотаріусом, яким знято заборону.
В даний час, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим, склалася ситуація, коли окремі нотаріуси, що посвідчували договори іпотеки, не мають об’єктивної можливості проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою, та, відповідно, припинення заборони відчуження цього майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року № 1085-р визначено населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють свої повноваження не в повному обсязі, у зв’язку з чим Державний реєстр речових прав на нерухоме майно в цих населених пунктах не функціонує.
З приводу цього зазначаємо, що статтею 74 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що одержавши повідомлення установи банку, підприємства чи організації про погашення позики (кредиту), повідомлення про припинення іпотечного договору або договору застави, а також припинення чи розірвання договору довічного утримання, звернення органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини, нотаріус знімає заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна.
Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 5.1. глави 15 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22 лютого 2012 року за № 282/20595, якщо нотаріус, який наклав заборону позбавлений можливості зняти її (у разі смерті, заміщення нотаріуса, у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків, припинення нотаріусом діяльності, передачі документів до державного нотаріального архіву або з будь-яких інших причин), заборона може бути знята іншим нотаріусом. При цьому таким нотаріусом направляється за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони.
Відомості про зняття заборони відчуження нерухомого майна, а також про зняття судовими або слідчими органами та органами державної виконавчої служби накладеного ними арешту на об’єкти нерухомого майна підлягають обов’язковій реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (підпункт 6.2. пункту 6 глави 15 цього Порядку).
Враховуючи наведене, для вирішення питання про зняття заборони відчуження нерухомого майна та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заінтересованій особі необхідно звернутися до будь-якої державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса України, в тому числі до нотаріусів інших районів і міст Донецької і Луганської областей, де реєстри працюють без обмежень.
Вказана позиція погоджена листом Міністерства юстиції від 11 грудня 2014 року №17908-0-26-14/6.1.

джерело http://yurradnik.com.ua/news_notar/informatsiyniy-list-shhodo-znyattya-zaboroni-vidchuzhennya-neruhomogo-mayna-ta-derzhavnoyi-reyestratsiyi-pripinennya-obtyazhennya-rechovih-prav-na-neruhome-mayno/