Тлумачення змісту заповіту

Згідно зі статтею 1296 Цивільного кодексу України спадкоємці за законом, так і за заповітом. які прийняли спадщину мають право звернутися до нотаріуса за видачею їм свідоцтв про право на спадщину.

За загальним правилом, оформлення свідоцтва є правом, а не обов’язком спадкоємців. З цього випливає, що факт не-оформлення спадкових прав не тягне за собою втрату права на спадкове майно, якщо воно було прийнято у встановлений законом строк і встановленим законом способом.

Закон встановлює тільки один випадок, коли спадкоємці зобов’язані звернутися до нотаріуса за видачею свідоцтва – якщо до складу спадщини входить нерухоме майно (ч. 1 ст. 1297 ЦК).

Статтею 1233 Цивільного кодексу України встановлено, що заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. У зв’язку з тим, що заповідач має право написати заповіт власноручно, а також законом йому надано право на посвідчення секретного заповіту.

При оформленні спадщини може виникнути необхідність у тлумаченні заповіту. Така необхідність може бути пов’язана з позбавленням можливості спадкоємців та нотаріуса виконати волю заповідача, якщо вона викладена незрозуміло або двозначно. Стаття 213 Цивільного кодексу України встановлює загальні правила тлумачення правочинів. Однак, необхідно зазначити і про окремі особливості тлумачення, які викладаються у статті 1256 Цивільного кодексу України – тлумачення заповіту. У частині 1 ст. 1256 ЦК міститься положення про те, що тлумачення заповіту може бути здійснене після відкриття спадщини самими спадкоємцями.

Тлумачення заповіту спадкоємцями можливе у разі якщо між спадкоємцями немає спору, щодо змісту заповіту та волі заповідача.

Статтею 1256 Цивільного Кодексу не зазначено як саме спадкоємцями  тлумачиться заповіт, але однозначно це має бути саме безспірний порядок, оскільки у ч. 2 цієї статті йдеться про тлумачення заповіту судом у разі спору між спадкоємцями.

Якщо сторонами не буде досягнуто згоди з приводу тлумачення тих чи інших положень заповіту, зокрема один із спадкоємців вважатиме, що його права в результаті такого тлумачення порушуються, такий спадкоємець вправі звернутися до суду за офіційним тлумаченням змісту заповіту.