Протест векселя

Протест векселя – це акт офіційного посвідчення ряду юридичних фактів вексельного права.

В Україні найчастіше протест векселя здійснюються саме в нотаріальному порядку.

Іншого варіанту, ніж нотаріальний порядок, очевидно, не може бути у випадках, коли векселедавець ухиляється від офіційного визнання того чи іншого факту.

Деякі векселі в разі наявності в них особливих застережень звільняються від вчинення протестів по ним.

Найчастіше на практиці нотаріусам доводиться складати такі загальновідомі протести векселів, як протест у неплатежі, неакцепті і недатуванні акцепту.

Протест у неплатежі – це посвідчення факту нездійснення платежу за векселем вчасно. Даний вид протесту можливий як за простим, так і за переказним векселем. Протест у неплатежі може бути здійснений в залежності від ситуації проти акцептанта. Продовжити читання “Протест векселя”