Правовий режим майна на окупованій території АР Крим

Сьогодні Верховна Рада у другому читанні прийняла Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України”

Стаття 11. Гарантування права власності та правовий режим майна на тимчасово окупованій території
1. На тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно із законодавством України.
2. За державою Україна, Автономною Республікою Крим та м. Севастополем, територіальними громадами, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами публічного права зберігається право власності на майно, що знаходиться на тимчасово окупованій території.
3. За фізичними особами незалежно від набуття ними статусу біженця чи іншого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, організаціями зберігається право власності на майно, у тому числі на нерухоме майно і на земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України.
4. На тимчасово окупованій території забороняється укладення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, що перебувають у приватній власності фізичних осіб, які тимчасово вибули з тимчасово окупованої території або тимчасово відсутні на цій території незалежно від набуттями ними статусу біженця чи іншого спеціального правового статусу.
5. Набуття та припинення права власності на нерухоме майно на тимчасово окупованій території здійснюється відповідно до законів України. У разі неможливості здійснення державним реєстратором повноважень щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно на тимчасово окупованій території орган державної реєстрації визначається Кабінетом Міністрів України.
6. Набуття права власності на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, на тимчасово окупованій території допускається у разі спадкування за законом чи заповітом, якщо спадкоємці відносяться до однієї з черг спадкоємців згідно із законодавством України
7. На тимчасово окупованій території будь-який правочин щодо нерухомого майна, у тому числі щодо земельних ділянок, укладений з порушенням вимог цього Закону, інших законів України, вважається нікчемним з моменту укладення і не тягне за собою правових наслідків, крім тих, що пов’язані з його нікчемністю.
8. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, військове майно, майно державних органів, державних підприємств, установ та організацій, що залишається на тимчасово окупованій території, є власністю України та не може переходити у власність інших держав, юридичних або фізичних осіб.