Посвідчення довіреностей у сільських радах

Посвідчення довіреностей посадовими особами органів місцевого самоврядування (в більшості випадків секретарями сільських, селищних рад), які уповноважені вчиняти нотаріальні дії врегульовано положеннями статті 245 Цивільного кодексу України, статті 40 Закону України “Про нотаріат”, Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р., інших нормативних документів.
Усі довіреності, окрім довіреностей на розпорядження нерухомим майном, на управління і розпорядження корпоративними правами, користування та розпорядження транспортними засобами, можуть бути посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування. Довіреності, посвідчені посадовими особами місцевого самоврядування, прирівнюються до нотаріально посвідчених.