Посвідчення аграрних розписок

Аграрні розписки у Херсоні
Посвідчення аграрних розписок у в Україні 

Що таке Аграрна розписка?

Аграрна розписка – товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити
грошові кошти на визначених у ньому умовах.

 

Основним нормативно правовим актом, який регулює відносини, що виникають під час оформлення, видачі, обігу, виконання аграрних розписок, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів є Закон України «Про аграрні розписки».

Як укладаються аграрні розписки?

Насамперед, між сторонами попередньо укладається договір що встановлює зобов’язання боржника перед кредитором (Основне зобов’язання), відповідно до якого одна із сторін (Кредитор) надає грошові кошти (надає послуги, виконує роботи, поставляє товари тощо), а інша сторона (Боржник), в свою чергу, зобов’язана поставити сільськогосподарську продукцію, або ж сплатити (повернути) грошові кошти.
При цьому Боржник повинен виконати свої зобов’язання протягом певного строку, отримуючи свого роду відстрочку.
На виконання умов Основного зобов’язання Боржник, який отримав благо (гроші, послугу, товар тощо), видає Кредитору аграрну розписку, якою фіксує своє безумовне зобов’язання за Основним зобов’язанням – поставити сільськогосподарську продукцію, або сплатити (повернути) грошові кошти. Таке зобов’язання забезпечується заставою майбутнього врожаю, який буде зібраний з конкретних земельних ділянок, право власності, або користування на які має бути офіційно зареєстровано за Боржником.


Аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації в Реєстрі аграрних розписок.
Застава майбутнього врожаю за Аграрною розпискою реєструється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

На що потрібно звернути увагу при укладання та посвідченні аграрної розписки?

Перед укладенням сторонами аграрної розписки та її нотаріальним посвідченням обов’язково потрібно пересвідчитись, що земельні ділянки на яких їх користувачем (власником, орендарем) планується зібрати майбутній врожай, мали присвоєні кадастрові номери та проведена державна реєстрація права користування земельної ділянки (оренда, емфітевзис) або права власності;
При укладанні аграрної розписки потрібно перевірити наявність юридично оформленого основного зобов’язання між сторонами;

При укладенні аграрної розписки потрібно перевірити наявність у її тексті обов’язкових умов визначених ЗУ «Про аграрні розписки». Якщо аграрна розписка не містить всіх обов’язкових умов, нотаріус не має права посвідчити та зареєструвати такий документ. Відповідно, такий документ не буде вважатися аграрною розпискою та не підпадатиме під дії та гарантії Закону «Про аграрні розписки».

Після посвідчення аграрної розписки нотаріус проводить реєстрацію застави майбутнього врожаю у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна реєструє аграрну розписку в Реєстрі аграрних розписок.

Використання аграрних розписок створює нові можливості більш прозорого та ефективного кредитування малого та середнього агробізнесу.

Приватний нотаріус Сперчун Олександр Олександрович був перший хто підключився до Реєстру агарних розписок у Херсонській області та є лідером за даними проекту “Аграрні розписки в Україні” з посвідчення аграрних розписок.

Є питання з приводу видачі аграрних розписок,  звертайтесь до нотаріуса Сперчуна Олександра Олександровича за телефоном 095-277-08-00