Порядок застосування нормативно-правових актів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 30.01.2009 листом N Н-35267-18 роз’яснило, що підзаконні акти мають прийматися на підставі закону і відповідати нормам закону, а не навпаки.
повний текст листа http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3526323-09