Оцінка майна по-новому.

ocenka-nedЗ 01 листопада 2013 року введено в дію нову схему оцінки майна. Набула чинності Постанова Кабінету міністрів України №231 “Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ” (далі Постанова).

Постановою було затверджено Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі Порядок).

До 1 лютого 2014 року діяв перехідний період, під час якого всі оцінки, видані раніше, вважалися дійсними. Використовуючи їх можна було укладати угоди щодо відчуження рухомого-нерухомого майна.

Згідно з новим порядком, під час здійснення операцій з купівлі-продажу (обміну) з рухомим і нерухомим майном, потрібно обов’язково одержувати оцінку його вартості. Від тепер вартість майна для продажу (обміну) повинна бути визначена не ринкова, а оціночна (відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України №231 та наказів Фонду Державного майна України від 10.06.2013 року №№ 793 – 799). При цьому оцінювати вартість майна тепер можуть лише фахівці із спеціальним свідоцтвом за спеціалізацією 1.8 “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів”  у межах напряму 1, спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2 та (або) спеціалізацією 3.0.

Затверджений Постановою Порядок визначає механізм проведення оцінки нерухомого та рухомого майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, з метою обчислення доходу платника податку – фізичної особи від продажу (обміну) та іншого доходу такого платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого та рухомого майна (крім випадків його успадкування та дарування), а також обчислення суми державного мита, податків та інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Дія Постанови розповсюджується на оцінку нерухомого та рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, якщо для визначення доходу від продажу (обміну) за вибором платника податку – фізичної особи використовується їх середньоринкова вартість відповідно до статті 173 Податкового кодексу України, інших актів законодавства, а також крім випадків, коли дохід фізичної особи, яка відчужує рухоме майно у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, які зареєстровані в Україні, не підлягає оподаткуванню), а також майнових прав на нерухоме майно (об’єкти нерухомості) та рухоме майно за винятком  його успадкування та дарування.

Дія постанови не розповсюджується на визначення вартості предмету застави/іпотеки, на оцінку майна для інших цілей, не пов’язаних з оподаткуванням та на оцінку майна юридичних осіб.

Вартість майна для випадків успадкування та дарування, майнових та немайнових прав, на оцінку предмету застав/іпотеки, для інших цілей не пов’язаних з оподаткуванням та для визначення вартості майна юридичних осіб визначається суб’єктом оцінної діяльності, який має діючий сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізаціями 1.1-1.7 у межах напряму 1 “Оцінка об’єктів в матеріальній формі” та/або спеціалізаціями 2.1 та 2.2. у межах напряму 2 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів”.

Постановою врегульовано питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, зокрема у випадках визначених статтями 172, 173, 174 Податкового кодексу України.

Дія постанови  для операцій дарування, спадкування, купівлі-продажу (міни) у форм таблиці:

Нерухоме майно Рухоме майно
Дарування/ Спадкування Не розповсюджується. Розповсюджується у випадку виникнення податку з доходів фізичних осіб визначеного п.п. 174.2.2.,  174.2.3. Податкового кодексу України Не розповсюджується. Розповсюджується у випадку  виникнення податку з доходів фізичних осіб визначеного п.п. 174.2.2.,  174.2.3. Податкового кодексу України
Купівля-продаж (міна) Розповсюджується Розповсюджується Не розповсюджується – виняток встановлений п. 173.2.  Податкового кодексу України
Не розповсюджується: у випадках дарування/успадкування для земельної ділянки використовується нормативно грошова оцінка, для інших видів майна – оцінка вартості майна визначена суб’єктом оцінної діяльності, який має діючий сертифікат суб’єктна оціночної діяльності за спеціалізаціями 1.1-1.7 у межах напряму 1 “Оцінка об’єктів в матеріальній формі” та/або спеціалізаціями 2.1 та 2.2. у межах напряму 2 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів” (для експертно-грошової оцінки земельної ділянки суб’єкт оцінної діяльності має мати кваліфікаційне  свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних  ділянок). Розповсюджується: вартість майна визначають суб’єкти оціночної діяльності  із спеціальним свідоцтвом за спеціалізацією 1.8 “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів”  у межах напряму 1, спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2 та (або) спеціалізацією 3.0.

Згідно діючого Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, під час проведення операцій з продажу (обміну) фізичними особами об’єктів нерухомості у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, а також в інших випадках, визначених законодавством України, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який отримав сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Таким чином, з 01.02.2014 року  нотаріус при посвідченні договору купівлі-продажу (міни) нерухомого майна буде обов’язково вимагати  оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів для такого майна. Така оцінка буде вимагатися для операцій купівлі-продажу  (міни) рухомого майна (крім винятку встановленого п. 173.2.  Податкового кодексу України), а також у виключних випадках  для посвідчення договору дарування, оформлення спадщини .

Саме із вартості майна, визначеного спеціальною оцінкою, буде сплачуватись державне мито, збір до пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, податок з доходів фізичних осіб.

На веб-сайті Фонду Державного майна України діє єдина база звітів про оцінку для цілей оподаткування, за допомогою якої нотаріус може перевірити дійсність звіту, підготовленого суб’єктом оціночної діяльності.

Станом на 31.01.2014, згідно інформації, розміщеної на сайті Фонду державного майна України, 500 суб’єктів оціночної діяльності отримали у Фонді державного майна України сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за спеціалізаціями 1.8, 2.3 та напрямом 3 “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства”.

Використані джерела:

  1. Постанова Кабінету міністрів України №231 “Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ”;
  2. Податковий кодекс України;
  3. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
  4. Закон Ураїни «Про оцінку земель»;
  5. Закон України «Про заставу»;
  6. Закон України «Про іпотеку»;
  7. Лист Фонду Державного майна Україин від 21.01.2014 №36-19 «Щодо надання інформації з оцінки майна»;
  8. Веб-сайт Фонду Державного майна України.

Більш детальну консультацію з конкретного питання продажу квартири, будинку, їх частин у місті Херсоні, оцінки майна, можна отримати у Приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Сперчун Олександра Олександровича, за адресою м. Херсон, К.Маркcа, б. 26-Б (вхід з провулку Готельний), тел. 39-70-05, 095-277-08-00, 067-7999-712