Не нотаріальне, але актуальне! електро-тепло-водо-газо лічильники постачальники повинні ремонтувати і перевіряти за власний кошт.

З 01.01.2016 року набули чинності зміни до ЗУ “Про Метрологію та метрологічну діяльність” а також почав діяти новий ПОРЯДОК подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт.

Вказаними нормативно-правовими актами встановлено, що:
“Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок виконавців.”

Тобто, постачальники послуг з електро-тепло-водо-газо постачання постачання мають самостійно за власний кошти здійснювати перевірку лічильників, а також у разі необхідності, їх ремонтувати.

Витяг з порядку, щодо процедури перевірки-заміни.

– Представник виконавця пред’являє споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки, а також у разі потреби демонтажу такого засобу.
– Демонтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 2.
– До початку демонтажу засобу вимірювальної техніки представник виконавця:
здійснює огляд засобу вимірювальної техніки щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;
перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра.
– На час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки виконавець встановлює тимчасовий засіб вимірювальної техніки.
– Після демонтажу засобу вимірювальної техніки виконавець забезпечує його транспортування для проведення періодичної повірки або ремонту.

– У разі проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки у місці його експлуатації демонтаж такого засобу не проводиться.
– Після проведення періодичної повірки або ремонту виконавець у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, забезпечує транспортування засобу вимірювальної техніки для його монтажу.
Транспортування засобу вимірювальної техніки здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.
– Споживач забезпечує у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, доступ представника виконавця до місця монтажу засобу вимірювальної техніки.
У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до місця монтажу засобу вимірювальної техніки споживач не пізніше ніж за п’ять календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.
Інший строк доступу до місця монтажу засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.
– Представник виконавця, який прибув для проведення монтажу засобу вимірювальної техніки, пред’являє споживачеві відповідне направлення, видане йому виконавцем.
Монтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 3.
– Опломбування засобу вимірювальної техніки здійснюється представником виконавця у день його монтажу, про що зазначається в акті про монтаж засобу вимірювальної техніки.

Консультація нотаріуса у Херсоні за телефоном 095-277-08-00 ‪